ALUMINIUMSPRAY 200ML EUROVET

ALUMINIUMSPRAY 200ML EUROVET
€ 7,37
CNK: 2765436
In voorraad

Spray met Aluminium micronisat. Om de huid te beschermen. Voor dieren.

Toepassing

Doeldier(en):

algemeen

Gebruik

Toepassing:

Uitwendig, 1 - 2 x daags.

Speciale voorzorgen bij gebruik:

Krachtig schudden voor gebruik. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Op een koele plaats bewaren. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Zeer licht ontvlambaar. Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Wachttijd: Geen

Bewaring: 10 - 30°C.

  • Niet bewaren boven 50°C
  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
Op Voorschrift Nee

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Dit is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg uw huisarts.